הפמ

.6 הסריג שאלפ ןגנב שומיש השוע הפמה
Macromedia® FlashTM

.הכלהכ ןקתומ ןגנה ,לאמשמ היצמינאה תא םיאור םתא םא
.הפמל רובעל ידכ היצמינאה לע וצחל

אל םא 

.שאלפה ןגנ תא ןיקתהל ידכ ןאכ וצחל
תירבעה הטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ 
האוניברסיטה העברית בירושלים הנגשת האוניברסיטה העברית לאנשים עם מוגבלות לדף הבית