טרס

.תולבגומ םע םישנאל םיפוצה רה סופמק תשגנה טקיורפ תא גיצמ טרסה
.(6 Mb, wmv ץבוק)

תירבעה הטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ 
האוניברסיטה העברית בירושלים הנגשת האוניברסיטה העברית לאנשים עם מוגבלות לדף הבית