םימרותה

הלדגהב ותוארל ידכ םיטלשה ןמ דחא לכ לע וצחל

תירבעה הטיסרבינואל תורומש תויוכזה לכ 
The Iris S. & Bert L. Wolstein Accessibility Project The Zantker Charitable Foundation, Inc., LEXINGTON, KENTUCKY Sapirstein-Stone-Weiss Foundation, CLEVELAND The Simon Company of Indianapolis, INDIANAPOLIS, INDIANA National City Bank, CLEVELAND David & Inez Myers Foundation, CLEVELAND Candy & Brent Grover in honor of Charlie Grover, CLEVELAND Dr.Sanford A. Berman, CLEVELAND Michael L. Miller, CLEVELAND Carol & Marvin Lader, CLEVELAND Mr. & Mrs. Richard A. Horvitz, CLEVELAND Provident Bank, CINCINNATI Michael Ellis in honor of  Iris S. & Bert L. Wolstein NEW YORK U.S. Bank CLEVELAND Michel Family Foundation, CLEVELAND & NEW YORK The Goldberg, Frankel, Ponsky Philanthropic Fund, CLEVELAND Fifth Third Bank, CLEVELAND Lippman Kanfer Family Foundation, AKRON Dinn Hochman Potter & Levy, CLEVELAND Cari & Gary L. Gross, CLEVELAND Ruth & Warren Wolfson, CLEVELAND Jan & Will Sukenik, CLEVELAND In Loving Memory of Rivka & Chaim Bernstein Hannah, Kimball, Fallon & Jared Rubin CLEVELAND Julia & Larry Pollock, Max, Jackson, Lori,& Ali, NEW YORK Neil C. Weinberger, CLEVELAND Philip & Ann Nickman Jacobson, CLEVELAND Ellen E. & Victor J. Cohn, CLEVELAND Drs. Carol & Scott Burg, CLEVELAND האוניברסיטה העברית בירושלים הנגשת האוניברסיטה העברית לאנשים עם מוגבלות לדף הבית